Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties

“Keuzes gaan niet vanzelf goed”

Keuze is een belangrijk thema bij de inrichting van een pensioenstelsel. Uit deze studie blijkt substantiële animo voor keuze in de opbouwfase (tijdelijk meer of minder pensioenopbouw). Alleen blijkt dat mensen die weinig pensioen opgebouwd hebben, net zo vaak kiezen voor een tijdelijke premiestop als mensen die veel pensioen opgebouwd hebben. Eventuele keuzes moeten dus op een verantwoorde manier vormgeven worden. Zelfs in een online omgeving, waarin het weinig moeite kost om af te wijken, kiezen mensen vaak voor de eerst aangeboden optie of de vooraf ingevulde optie (default).

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Er is substantiële interesse voor extra premie-inleg of een premiestop, maar keuzes gaan niet vanzelf goed. Gemaakte keuzes voor meer of minder pensioenopbouw hangen niet samen met reeds opgebouwde pensioenaanspraken, spaartegoeden en woningvermogen.
  • In een online omgeving kunnen vraagvolgordes en defaults helpen om mensen in de goede richting te sturen.
  • Het vraagt adequaat maatwerk om de juiste default aan de juiste doelgroep aan te bieden, want mensen bij wie een default niet lijkt te passen wijken niet vaker af.

Meer weten

Lees het paper van Wilte Zijlstra (AFM), Jochem de Bresser (Netspar, TiU) en Marike Knoef (Netspar, LU) Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners