Keuzearchitectuur pensioensparen voor zelfstandigen: ”Verleden weegt zwaarder dan de toekomst”

Gemiddeld genomen sparen zelfstandigen (te) weinig voor hun pensioen. Dat is vaak geen rationele keuze, maar een gevolg van factoren als uitstelgedrag, ongeduld en het feit dat mensen meer gewicht toekennen aan consumptie nu, dan aan consumptie later. Een in de belastingaangifte geïntegreerde module voor pensioensparen, kan zelfstandigen helpen naar een toereikend pensioen. Met nudges zoals een standaardkeuze en ‘opt-out’ mogelijkheid, krijgen zij een duwtje in de richting van meer sparen.

Download de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Kennis over belastingvoordeel en het verwachte (extra) pensioeninkomen kan spaargedrag stimuleren.
  • Spaarbereidheid groeit ook door stapsgewijs verschillende opties voor sparen aan te bieden.
  • Het helpt als mensen onder bepaalde omstandigheden geld kunnen onttrekken aan de pensioenbesparingen.

Meer weten?
Download het paper ‘Voorstel keuzearchitectuur pensioensparen voor zelfstandigen’ door Jona Linde (Maastricht University)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners