Juridische kanttekeningen bij de solidariteitsreserve

“De solidariteitsreserve zorgt voor een zeker mate van billijkheid in de voorgestelde nieuwe pensioenwetgeving, maar moet beter worden gedefinieerd”

De solidariteitsreserve is een verplichte buffer voor werknemerspensioenen in de voorge-stelde nieuwe pensioenwetgeving. Door de voorziening worden winsten en verliezen op beleggingen eerlijk verdeeld, en er wordt rekening gehouden met veranderingen in levens-verwachting en sterfte tussen verschillende generaties. Maar de solidariteitsreserve roept ook diverse juridische vragen op. Is er bijvoorbeeld sprake van een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht? Moeten vrijwillige regelingen ook een solidariteitsreserve hebben?

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Het concept van de solidariteitsreserve rechtvaardigt inbreuken op het mededingingsrecht.
  • De voorgestelde beperking van de solidariteitsreserve in de verbeterde premieovereenkomst tot verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen is niet voldoende onderbouwd.

 

Meer weten?

Lees het paper “De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld” van Erik Lutjens en Herman Kappelle (VU Amsterdam).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners