Investeringsbeleid bij onzekerheid over risicoaversie en pensioenbudget

In het nieuwe Nederlandse pensioenakkoord zullen pensioenfondsen overstappen van collectieve naar individuele pensioenen. Deelnemers hebben een persoonlijk pensioenkapitaal dat op basis van hun leeftijd en risicoaversie geïnvesteerd wordt om een  doelpensioen te halen. De informatie die nodig is om in een dergelijk scenario het optimale investeringsbeleid te bepalen, blijkt in de praktijk vaak te ontbreken. Daarom wordt in deze studie gezocht naar een robuuste investeringsstrategie waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheid over de specifieke nutsfunctie, de risicoaversie en het pensioenbudget van de deelnemer.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Pensioenaanbieders moeten overeenstemming bereiken over een optimalisatienorm om ervoor te zorgen dat het optimaliseren van hun deel van het pensioenbudget van de deelnemer niet leidt tot een algemeen suboptimaal resultaat voor de deelnemer.
  • Om de onzekerheid ten aanzien van het pensioenbudget te minimaliseren en het risico te optimaliseren, dient de norm gebaseerd te zijn op een pensioenkapitaal dat uitgaat van pensioenopbouw gedurende het gehele werkzame leven van een deelnemer.

 

Meer weten?

Lees het paper “Beleggingsbeleid bij onzekerheid over risicobereidheid en budget” door Agnes Joseph¹, Antoon Pelsser ² ³, Lieke Werner¹ – ¹Achmea, ²UM, ³UvA.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners