Interview met Giovanna Nicodano: Risico’s nemen gedurende het leven en risico op persoonlijke rampspoed

“Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille moet rekening worden gehouden met langdurige werkloosheid”

Hoe jonger je bent, hoe risicovoller je belegt, is het algemeen geaccepteerde idee als het over pensioenbeleggingen gaat. Jonge mensen kunnen risico’s tenslotte compenseren met een groot aantal arbeidsjaren. Maar wat als dat niet kan? Giovanna Nicodano (Collegio Carlo Alberto, Universita’ di Torino) et al. analyseerden wat het betekent als jonge mensen rekening houden met de kans dat ze in de toekomst langdurig werkloos of arbeidsongeschikt worden.

“Persoonlijke rampspoed komt niet zo vaak voor, maar de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Een gelijkmatigere verdeling van risicovolle en minder risicovolle beleggingen is efficiënt gedurende de hele levenscyclus. Beleidsmakers zouden moeten proberen risicovolle beleggingen door jonge mensen te stimuleren door de sociale verzekeringen tegen persoonlijke rampspoed te verbeteren.”

“In het algemeen wordt gezegd dat je risicovoller moet beleggen als je jong bent, omdat je dan nog veel jaren looninkomsten hebt om de risico’s te spreiden. Naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt, moet je deze risicovolle beleggingen afbouwen en veiliger gaan beleggen. Tot nu toe leek er tegen deze consensus weinig in te brengen. Maar door observaties en empirisch bewijs uit andere literatuur hebben we ontdekt dat er één ding ontbreekt in deze levenscyclusstudies: het risico op persoonlijke rampspoed. Dit risico op langdurige werkloosheid als gevolg van arbeidsongeschiktheid of ontslag zou een grote invloed kunnen hebben op de manier waarop pensioenfondsen beleggen en op de kosten voor sociale zekerheid op de lange termijn.”

Efficiëntie
“Dit is een kwestie van efficiëntie”, gaat Giovanna verder. “Want er is veel onzekerheid over het risico op persoonlijke rampspoed. We weten niet of het ons zal overkomen en zo ja, wanneer. Uit ons onderzoek blijkt dat de efficiëntie groter is als je niet te veel in aandelen belegt als het gaat om landen waar de verzekering tegen langdurige werkloosheid slecht is geregeld, zoals de VS. Bij het kiezen van een standaardbeleggingsportefeuille voor iemand van dertig is 50% aandelen beter dan 90%. Hoewel er nog geen internationaal onderzoek is dat een verband legt tussen socialezekerheidsprogramma’s en de financiële risico’s die mensen nemen, zou kunnen blijken dat in landen die weinig investeren in sociale verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid minder financiële risico’s worden genomen, vooral door jonge mensen. Dat geldt voor alle jonge mensen, ook al wordt slechts een klein deel van hen getroffen door persoonlijke rampspoed. In landen met meer sociale zekerheid, zoals Nederland, zijn jonge mensen mogelijk bereid meer te beleggen in aandelen, op voorwaarde dat eventuele persoonlijke rampspoed door een verzekering wordt gedekt.”

Nauwkeurig
Dus hoe moet je je beleggingsstrategie aanpassen naarmate je ouder wordt, gezien de enorme verliezen die kunnen optreden als je door persoonlijke rampspoed wordt getroffen? Nieuw verwant onderzoek wijst ook in de richting van een meer persoonlijke benadering van pensioenbeleggingsstrategieën, zo legt Giovanna uit. “De correlatie tussen aandelenopbrengsten en loonschokken is een essentiële bepalende parameter voor beleggingsstrategieën. Met nieuwe gegevens van De Nederlandsche Bank konden we een veel nauwkeurigere schattingsmethode voor deze correlatie ontwikkelen. We meten niet alleen de verschillen in de loop van de tijd, maar ook tussen mensen in de loop van de tijd. Met dit model kan de samenstelling van de portefeuille worden verbeterd op basis van meer dan alleen leeftijd. We kunnen rekening houden met kenmerken als branche, geografie en dergelijke. Vooral in combinatie met roboadvies kun je de beleggingsportefeuille veel nauwkeuriger afstemmen.”

Meer weten?
Lees de paper Life-Cycle Risk-Taking with Personal Disaster Risk van Fabio C. Bagliano, Carolina Fugazza en Giovanna Nicodano.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners