Interview: “Beleggingsbeleid zou meer afgestemd kunnen worden op wat mensen zelf met hun pensioen willen bereiken”

De (beleggings)risico’s in pensioenen liggen bij de deelnemers. Het is dan ook in het belang van deelnemers het beleggingsbeleid optimaal af te stemmen op lastig in te schatten te behalen rendementen, maar ook risico’s en onzekerheden rondom bijvoorbeeld aandelenprijzen en rentestanden. Netspar investeert de komende jaren in onderzoek naar optimaal beleggingsbeleid in een onzekere markt, waarin individuele verantwoordelijkheid, wensen en maatwerk een rol zouden kunnen spelen.

Antoon Pelsser (MU) is projectleider van het themaproject Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty . “Binnen dit project proberen we onder meer licht te werpen op wat mogelijke stelselhervormingen betekenen voor het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid van het fonds kan samen met de toeslag en kortingsregels vertaald worden in beleggingsbeleid per deelnemer en vergeleken worden met alternatieven. De eerste ruwe berekeningen zijn gedaan door masterstudenten Julie Cratsborn en Thijs Kamma. Hun resultaten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Naar verwachting verschijnen de eerste twee Netspar papers binnen dit project dit najaar.”

Grenzen
“We bekeken bijvoorbeeld een variant met persoonlijke pensioenpotjes en een buffer. Als het rendement hoog is wordt er opzij gezet voor slechtere tijden. In mindere tijden zorgt de buffer ervoor dat er een minimumgarantie kan worden afgegeven. Belangrijk is dat wat mensen in goede tijden ‘afstaan’ aan rendement in evenwicht is in verhouding tot wat ze terugkrijgen in slechtere tijden. Dat kan door de onder- of bovengrens vooraf vast te leggen. Wij hebben de eerste ruwe berekeningen gedaan voor waar de grenzen idealiter kunnen liggen om de optimale balans te bereiken.”

Persoonlijke ambitie
“Denkbaar is ook dat er een persoonlijke pensioenambitie komt. Op dit moment bepaalt het pensioenfonds eenzelfde doelstelling voor alle deelnemers. Maar PGGM en Achmea bijvoorbeeld, doen al panelonderzoek naar de wensen van individuele deelnemers. Wij hebben verondersteld dat mensen afhankelijk van hun persoonlijke situatie en voorkeur zelf zouden kunnen bepalen hoeveel procent van het laatstverdiende loon ze nodig hebben na pensionering. Daarbij is berekend welk beleggingsbeleid dan nodig is om de kans zo groot mogelijk te maken dat dit doel behaald wordt. Een ‘defined ambition’ dus, met daaraan gekoppeld een persoonlijk beleggingsbeleid.”

Meer weten?
Op 5 juli 2018 vond een conferentie plaats waarin de eerste resultaten uit het themaproject Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty werden gepresenteerd, door onderzoekers vanuit zowel de wetenschap als de praktijk. Bekijk hier meer informatie en de presentaties (onder het tabblad Programma).

Over Netspar onderzoeksprojecten
Netspar ondersteunt innovatief wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van de sociale wetenschappen met betrekking tot ouder worden en pensionering. Belangrijk voor deze basis van fundamenteel onderzoek zijn de driejarige themaprojecten. Netspar financiert deze langlopende onderzoeksprojecten voor een bedrag van € 250.000 of € 500.000. In de projecten werken wetenschappers en onderzoekers vanuit de sector samen. De projecten leveren zowel academische als sectorgerichte output (papers) en er worden verschillende evenementen georganiseerd rondom de resultaten.

Meer informatie over Netspar themaprojecten vindt u hier (Engels).

Bekijk ook de infographic over onze onderzoeksprojecten- en financiering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners