Inrichting fiscaal kader nieuw pensioencontract: “Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”

Waar de actuariële pensioenpremie nu nog afhankelijk is van leeftijd, geldt voor het nieuwe pensioencontract één uniforme, leeftijdsonafhankelijke premiegrens. Deze overgang kan hoge compensatiekosten met zich meebrengen, vooral voor 45-55 jarigen. Zij hebben onvoldoende tijd over om de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel recht te trekken. De inrichting van het belastingstelsel kan een rol spelen bij compensatie van deze groep. De voorgestelde extra fiscale ruimte is onvoldoende voor volledige compensatie.

Download de onepager

Implicaties voor beleid

  • Als een fiscale overgangsregeling gewenst is, heeft een relatief korte overgangstermijn om praktische redenen de voorkeur.
  • Een variant waarbij op basis van leeftijd op het transitiemoment extra premieruimte wordt vastgesteld voor compensatie, biedt goede mogelijkheden voor verdere uitwerking binnen de geschetste contouren van het pensioenakkoord.
  • Onderzoek naar een realistische carrièreontwikkeling in Nederland is aan te bevelen.

Meer weten?
Download het paper “Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek” van Bastiaan Starink en Michael Visser (Tilburg University).

Op 10 maart 2020 presenteerde Bastiaan Starink een webinar over dit onderwerp. Kijk het webinar hier terug.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners