Infographics en financiële beslissingen: resultaten van oogbewegingsonderzoek

“Opvallende infographics helpen beleggers in indexfondsen om hun kosten te minimaliseren”

Consumenten die voor hun pensioen sparen via een beschikbare-premieregeling en zelfstandigen beleggen vaak in indexfondsen. Ze hebben de neiging te beleggen in dure fondsen, omdat ze onvoldoende rekening houden met de fondskosten die in rekening worden gebracht. Een zogeheten Key Investor Information Document (KIID) is verplicht voor veel beleggings- en verzekeringsproducten in de EU. Een KIID dient ertoe om de kosten en baten van een fonds duidelijk te maken. Met behulp van apparatuur waarmee oogbewegingen kunnen worden gemeten, hebben wij onderzocht in welke mate inzichtelijke infographics en tabellen in een KIID beleggers in staat stellen om optimale beleggingsbeslissingen te nemen en vermijdbare kosten te minimaliseren.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De grafiek met behaalde rendementen in de verplichte KIID moet vervangen worden door een grafiek met netto verwacht rendement.
  • Dankzij eenvoudigere grafieken kunnen vooral ongeschoolde en onervaren beleggers financiële producten beter met elkaar vergelijken en daardoor vermijdbare kosten terugdringen.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Infographics en financiële beslissingen: resultaten van oogbewegingsonderzoek’ van Hong Phuoc (Michael) Vo, Reinier Cozijn en Peter de Goeij (Tilburg University)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners