Hoe vertrouwen in politiek en maatschappij doorwerkt in vertrouwen in pensioeninstituties

“Laat u niet om de tuin leiden door gemiddelde cijfers, vertrouwen is complexer dan u denkt”

Nederlandse burgers zijn gewend aan een pensioenstelsel dat voorziet in hun oude dag. Dat vertrouwen is niet alleen afhankelijk van wat pensioenfondsen doen, maar hangt ook af van het vertrouwen in instituties binnen het politieke domein (parlement, regering) en maatschappelijke instituties (de rechtspraak, wetenschap, enz.). Achter de façade van een ‘high trust’-samenleving kunnen moeilijk bereikbare groepen schuilgaan die zich niet makkelijk laten overtuigen van door handelingen en woorden van pensioeninstellingen.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector
In de pensioencommunicatie en het pensioenbeleid moet rekening worden gehouden met het vertrouwen van individuele personen in de politiek en de maatschappelijke instituties.

Meer weten?
Lees het paper “Hoe vertrouwen in politiek en maatschappij doorwerkt in vertrouwen in pensioeninstituties” van Harry van Dalen and Kène Henkens (NIDI-KNAW, TiU TISEM).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners