Hoe reageren arbeidsongeschikten op een hogere pensioengerechtigde leeftijd?

“60-plussers met arbeidsbeperking benutten resterende werkcapaciteit nauwelijks”

Een hogere AOW-leeftijd heeft positieve gevolgen voor arbeidsparticipatie van ouderen, maar leidt waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. Uit deze studie blijkt dat oudere werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, door de verhoging van de AOW-leeftijd eerder te maken krijgen met een volledige uitkeringssituatie. Financiële prikkels om door te werken hebben voor hen minder effect dan voor jongere gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ook hebben ouderen minder kans om weer aan het werk te komen dan jongeren. Een hogere mate van arbeidsongeschiktheid leidt voor hen tot meer inkomensverlies.

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Beleid zou erop gericht moeten zijn om werken aantrekkelijker en de sociale zekerheidsprogramma’s (financieel) minder aantrekkelijk te maken.
  • Flexibelere pensioenregelingen met mogelijkheden tot deeltijdpensioen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
  • Aan de vraagkant kan worden gedacht aan maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om oudere werknemers met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen.

Meer weten

Lees het paper van Tunga Kantarcı (TiU), Jim Been (LEI) en Arthur van Soest (TiU) “Hoe reageren arbeidsongeschikten op een hogere pensioengerechtigde leeftijd?”

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners