Het begeleiden van pensioenkeuzes: drie lessen uit het medische vakgebied om tot betere pensioenbeslissingen te komen

“Onderzoek naar de manier waarop patiënten medische beslissingen nemen, kan helpen om pensioenkeuzes te vereenvoudigen en verbeteren”

Pensioendeelnemers moeten complexe beslissingen nemen op basis van informatie die voor hen lastig te begrijpen is: er zijn meerdere alternatieven, met positieve en negatieve gevolgen waarvan de kans dat ze optreden verschilt, en waarbij verschillende voorkeuren en waarden een rol spelen. Iets soortgelijks geldt in het medisch domein voor patiënten die beslissingen moeten nemen over mogelijke behandelingen. Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop zij het beste kunnen worden geholpen bij het maken van hun keuze. In dit paper kijken we hoe resultaten uit het medisch domein gebruikt kunnen worden om pensioendeelnemers te helpen betere keuzes te maken.

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen welke overwegingen, waarden en informatie belangrijk zijn voor pensioenbeslissingen.
  • Deze informatie kan worden verwerkt in toekomstige instrumenten voor pensioenbeslissingen.
  • Er moet onderzocht worden hoe doeltreffend de verschillende methodes, visuele hulpmiddelen en communicatieaspecten (bijv. “verbal quantifiers”) in deze instrumenten zijn.

Meer weten?

Lees het paper ‘Supporting pension participants: Three lessons learned from the medical domain for better pension decisions’ van Jelle Strikwerda, Bregje Holleman en Hans Hoeken (UU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners