Hervorming van de AOW-leeftijd: “Werkgevers bezorgd over langer doorwerken; differentiatie in AOW-leeftijd heeft voorkeur”

Nu mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken, maken werkgevers zich zorgen of hun werknemers dit lichamelijk en geestelijk wel volhouden. Dit geldt vooral voor werkgevers in de bouw en de industrie, blijkt uit deze studie uit 2017. Deze zorgen verklaren deels waarom slechts 21% van de werkgevers de AOW-leeftijd met de levensverwachting mee wil laten stijgen. Beleidsvoorstellen om de AOW-leeftijd te flexibiliseren of te differentiëren voor mensen met een zwaar beroep, kunnen op bijval rekenen van 78% van de werkgevers.

Download de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De weerstand van werkgevers tegen het verhogen van de AOW-leeftijd, komt voor een belangrijk deel voort uit zorgen over de inzetbaarheid van oudere werknemers.
  • Veel werkgevers lijken een voorkeur te hebben voor meer differentiatie op het pad naar pensionering, omdat het ene beroep het andere niet is.
  • Het pensioenakkoord biedt kansen om oudere werknemers met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken.

Meer weten?
Download het paper Zorgen en beleidsvoorkeuren van werkgevers rond verhoging AOW-leeftijd door Harry van Dalen, Kène Henkens en Jaap Oude Mulders.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners