Hazel Bateman nieuwe voorzitter Scientific Council

“Versterken van internationale samenwerking heeft veel toegevoegde waarde”

 

Al tien jaar is Hazel Bateman als onderzoeker aan Netspar verbonden. De afgelopen vijf jaar droeg ze als lid van de Scientific Council van Netspar bij aan de beoordeling en verbetering van onderzoeksvoorstellen.  

Dit jaar werd ze benoemd tot voorzitter: “De scientific council speelt een belangrijke rol in het borgen van academische kwaliteit en relevantie van de onderzoeksagenda. Dit is van groot belang en blijft prioriteit. Daarnaast wil ik graag het internationale onderzoeksnetwerk van Netspar helpen uitbreiden en de samenwerking tussen Netspar-onderzoekers en de internationale onderzoeksgemeenschap verbeteren.

“Hoewel de institutionele instellingen voor pensioenen en sociale zekerheid kunnen verschillen, zijn de uitdagingen en onderzoeksvragen waarmee landen worden geconfronteerd vaak in dezelfde lijn. Dit is met name het geval in de nasleep van COVID-19, dat de eerdere problemen van vergrijzing, lage rentetarieven en onhoudbare overheidspensioenen heeft verergerd, waardoor de zorgen over premievakanties en eerdere toegang tot uitkeringen zijn toegenomen. Onderzoeksorganisaties zoals Netspar, of mijn thuisorganisatie CEPAR in Australië, kunnen een sleutelrol spelen om onderzoekers op alle niveaus, van promovendi en postdocs tot professoren met vergelijkbare onderzoeksinteresses, met elkaar in contact te brengen om aan dergelijke kwesties van zowel lokaal als mondiaal belang te werken. De International Pension Workshop biedt bijvoorbeeld een unieke kans om nieuw onderzoek te delen, te netwerken en relaties op te bouwen met onderzoekers van over de hele wereld.”

Een wereld van pensioenonderzoek
Samen met CEPAR, de Pension Research Council en de OESO, richtte Netspar onlangs de International Pension Research Association IPRA op, waarvan Hazel Bateman de inaugurele voorzitter is. “Het doel van IPRA is om de kwaliteit en impact van onderzoek wereldwijd naar pensioenen en leeftijdsgerelateerde kwesties te verbeteren om de sociale en economische resultaten voor een vergrijzende wereld te optimaliseren. In tegenstelling tot Australië, Nederland en de VS hebben veel landen kleine en versnipperde onderzoeksgemeenschappen. Ons doel is om de toegankelijkheid voor ‘s werelds beste pensioenonderzoekers te verbeteren en om wereldwijde onderzoeksgemeenschappen te ontwikkelen en te ondersteunen, met name in de minder ontwikkelde wereld. Dat digitalisering nu – noodgedwongen – een vlucht neemt, biedt volgens mij grote kansen. Onderzoeksbijeenkomsten met deelnemers uit 100 of meer verschillende landen zijn ineens niet meer ondenkbaar. ”

Over Hazel Bateman
Hazel Bateman is professor aan de School of Risk and Actuarial Studies aan de UNSW Sydney en adjunct-directeur en hoofdonderzoeker bij CEPAR. Ze is ook inaugurele voorzitter van de International Pensions Research Association (IPRA), die werd opgericht in 2020.

Als econoom met een interesse in pensioenen richt Hazel zich in zijn onderzoek op levenslange financiële besluitvorming. “Ik ben vooral geïnteresseerd in het uitzoeken hoe ik mensen kan helpen de best mogelijke financiële beslissingen te nemen tijdens het sparen voor en de overgang naar pensioen. Met behulp van een combinatie van levenscyclusmodellen, online experimentele enquêtes en analyse van gegevens van deelnemers aan pensioenfondsen verken ik alternatieve strategieën om mensen te helpen bij complexe financiële beslissingen. Deze omvatten wanbetalingen en andere duwtjes, voorgeschreven financiële productinformatie, verbetering van financiële geletterdheid en productkennis, richtlijnen zoals voorspellingen van voordelen op verklaringen van leden en formeel financieel advies. Van een initiële focus op pensioenen is mijn onderzoeksagenda de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid met investeringsbeslissingen voor woningen, omgekeerde hypotheken en langdurige zorgverzekeringen. “

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners