Geheugenloos spreiden met gelijke aanpassingen

“Kunnen alle deelnemers dezelfde inkomensaanpassingen hebben in het nieuwe pensioenstelsel, als inkomensaanpassingen worden gespreid over tijd en er geen herdeling is?”

In het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel kunnen er grotere fluctuaties zijn in de inkomensaanpassingen. In de huidige uitkeringsregelingen worden dergelijke fluctuaties gedempt door inkomensaanpassingen geleidelijk door te voeren en zijn de aanpassingen voor alle deelnemers hetzelfde. In het nieuwe pensioenstelsel leidt dit tot ongelijke inkomensaanpassingen voor verschillende deelnemers binnen dezelfde periode. Pensioenfondsen kunnen dit echter oplossen met een spreidingsmethode die ervoor zorgt dat de inkomensaanpassing van alle deelnemers binnen dezelfde periode hetzelfde is.

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector

  • In het nieuwe pensioenstelsel kunnen alle deelnemers dezelfde inkomensaanpassing krijgen binnen één periode, ook als de aanpassingen over tijd worden gespreid en zonder herverdeling.
  • Het spreidingspatroon is vergelijkbaar met de spreiding in de huidige uitkeringsregelingen en zorgt ervoor dat de administratieve last tot een minimum beperkt blijft.
  • De spreidingsmethode biedt een stabieler en uniformer pensioen voor deelnemers.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Geheugenloos spreiden met gelijke aanpassingen’ van Sander Muns (Tilburg University).

Rekentool
De gebruikte rekentool voor dit paper vindt u hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners