Geeft werk plezier of vrije tijd meer vertier? Naar de kern van pensioenkeuzes

“Cijfers zijn minder betekenisvol zonder context”

Pensioendeelnemers staan voor complexe keuzes. Feiten en cijfers zijn soms niet voldoende voor deelnemers om het beste alternatief te kiezen. Als ze in staat zijn om te bepalen wat de kern van de keuze is, zijn mensen geneigd om keuzes te maken die beter aansluiten bij hun waarden en preferenties. Deze studie brengt in kaart hoe deelnemers pensioenkeuzes maken en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Met als doel om meer inzicht te krijgen in de essentie van drie veelvoorkomende pensioenkeuzes: de uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen, de verdeling van de uitkering over tijd en het moment van pensioneren.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

Zeker nu zich steeds meer pensioenkeuzes aandienen, moet communicatie over pensioenkeuzes gericht zijn op de fundamentele factoren en de voor de deelnemers relevante waarden en preferenties, zodat deelnemers in staat worden gesteld deze aan de feiten en cijfers te  verbinden en betekenisvollere keuzes te kunnen maken op basis van de juiste afwegingen.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Naar de kern van pensioenkeuzes’ van Jelle Strikwerda, Bregje Holleman en Hans Hoeken (Universiteit van Utrecht).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners