Gedeeltelijke Pensionering en het Arbeidsaanbod van Ouderen

Kan gedeeltelijke pensionering helpen om het arbeidsaanbod te vergroten?

Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer te laten werken. De belangrijkste maatregel is het verhogen van de AOW-leeftijd. Niet iedereen is echter bereid of in staat om voltijds te werken tot de hogere wettelijke pensioenleeftijd. Kan gedeeltelijke pensionering de oplossing zijn? In dit artikel wordt onderzocht hoe de beslissingen om met pensioen te gaan, deeltijds te werken of voltijds te werken veranderen wanneer de wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd, wanneer verschillende gedeeltelijke pensioenmogelijkheden worden ingevoerd en wanneer gedeeltelijke pensionering wordt gesubsidieerd met een hoger loon of meer dan actuarieel eerlijke pensioenopbouw.

Lees de one pager

Figuur: Het aandeel werknemers dat minder uren wil werken, is sinds de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 toegenomen onder 65-plussers.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Mensen die aangeven gedeeltelijk met pensioen te willen gaan, krijgen te maken met informatie- en arbeidsmarktfricties. Het invoeren of vergemakkelijken van deeltijdpensioen heeft echter het potentieel om de arbeidsparticipatie en het totale arbeidsaanbod te verhogen, vooral wanneer de wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd.
  • Gesubsidieerde deelpensioneringsregelingen, zoals het Generatiepact, worden ingevoerd in cao’s. Oudere werknemers vinden deze regelingen aantrekkelijker dan de actuarieel billijke gedeeltelijke pensioenregelingen die al beschikbaar zijn bij bedrijfspensioenfondsen.
  • Gedeeltelijke pensionering wordt veel minder populair als het gepaard gaat met een verlaagd loon

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Gedeeltelijke Pensionering en het Arbeidsaanbod van Ouderen’ van Tunga Kantarcı (RUG), Jim Been (LU), Arthur van Soest (TiU) en Daniël van Vuuren (TiU)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners