Extra ronde Topicality projecten: call voor additioneel onderzoek in verband met de coronacrisis

De corona crisis heeft niet alleen ons leven op z’n kop gezet maar stelt de pensioen- en verzekeringssector ook voor grote nieuwe vragen. Netspar stelt daarom een extra ronde open voor Topicality projecten (kortlopend onderzoek) specifiek gericht op onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Onderzoekers kunnen hiervoor voorstellen indienen tot maandag 11 mei, 12.00 uur. 

Onderwerpen en procedure

De onderzoeksvoorstellen worden, na prioritering door de Partner Research Council (eind mei 2020), ter besluitvorming voorgelegd aan de directie van Netspar. In totaal is €60.000 beschikbaar voor deze extra ronde. Netspar stelt per project maximaal € 20.000 beschikbaar. Meer informatie over eerder toegewezen Topicality projecten vindt u in de projectendatabase.

Selectiecriteria
  • Voorstellen dragen bij aan beantwoording van actuele vragen gerelateerd aan de corona crisis. Hiervoor is een inventarisatie van onderwerpen gemaakt.
  • Eigen (corona gerelateerde) onderzoeksideeën zijn ook van harte welkom, mits passend binnen de Netspar onderzoeksagenda.
  • De aanvraag wordt ingediend door een Nederlandse universiteit of kennisinstelling
Output

De output van een topicality project bestaat uit vier elementen:

  • Een Netspar industry paper;
  • tenminste één (digitale) werkgroepbijeenkomst, waarin onderzoekers en specialisten uit de sector meedenken bij de totstandkoming van het paper;
  • beoordeling van het paper door Netspar Editorial Board;
  • presentatie van het afgeronde paper op een Netspar bijeenkomst.

Tijdsschema

11 mei 2020 Indienen onderzoeksvoorstel
Eind mei 2020 Prioritering door Partner Research Council en besluitvorming door Netspar-directie
Juni 2020 Inhoudelijke kick-off met geïnteresseerde partners
September 2020 Optie presenteren tussenresultaten tijdens werkgroepbijeenkomst
November 2020 Volledige conceptversie ter beoordeling door de Editorial Board
Januari 2020 Afgerond paper

Inzending
Zend het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 11 mei 2020 aan research@netspar.nl o.v.v. ‘Voorstel Topicality grant: additioneel onderzoek in verband met coronacrisis’.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op via research@netspar.nl of+31 (0)13 466 21 09

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners