Eigen bijdrage aan ouderenzorg

“Financieel risico verpleeghuiszorg het grootst voor ouderen met laag inkomen”

De verschillen in de eigen bijdragen die ouderen betalen aan langdurige ouderenzorg zijn groot. Zorggebruikers met een laag inkomen zijn over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan de eigen bijdrage kwijt dan gebruikers met een hoog inkomen. Vooral de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg is een financieel risico voor ouderen met een laag inkomen. Deze groep gebruikt meer ouderenzorg, en vooral meer verpleeghuiszorg.

Download de onepager

Kernboodschap voor de sector

  • Eigen bijdragen aan langdurige zorg vormen financieel risico op de oude dag.
  • Om de vormgeving van eigen betalingen te verbeteren is meer inzicht in gedragseffecten nodig.
  • Maatregelen om via de eigen betalingen thuiszorg te stimuleren leiden tot relatief hoge lasten voor ouderen met een laag inkomen, die moeilijk in staat zijn zorg thuis zelf te organiseren.

Meer weten?
Download het paper “Eigen bijdrage aan ouderenzorg” van Pieter Bakx, Judith Bom, Marianne Tenand, Bram Wouterse (EUR).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners