Een vergelijking van pensioen relevante voorkeuren, karaktereigenschappen, vaardigheden en attitudes tussen de Nederlandse zelfstandigen en werknemers

“Zelfstandigen vormen een heterogene groep maar lijken ook op werknemers”

De groep zelfstandigen in Nederland is divers en aan het toenemen. Om aan hun pensioenbehoeften te voldoen is kennis nodig van hun pensioengerelateerde karaktereigenschappen en hoe die verschillen van werknemers. Voor deze uitgebreide, exploratieve analyse werden drie groepen zelfstandigen onderzocht, namelijk: zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zelfstandigen met personeel (zmp’ers) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Zij werden onderling vergeleken en met werknemers.

Lees one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector

  • Generaliseren van kenmerken van werknemers naar zzp’ers lijkt gerechtvaardigd voor de vele kenmerken waar geen verschillen worden gevonden.
  • Het lagere vertrouwen in instellingen van zzp’ers is een belangrijke oorzaak van de lagere pensioenbesparingen.

 

Meer weten?

Lees het paper Een vergelijking van pensioen relevante voorkeuren, karaktereigenschappen, vaardigheden en attitudes tussen de Nederlandse zelfstandigen en werknemers van Paul Bokern, Jona Linde, Arno Riedl, Hans Schmeets en Peter Werner – Maastricht University.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners