Duurzame voorkeuren ontlokken bij pensioendeelnemers

Fondsen moeten deelnemers een stem geven bij het bevorderen van duurzame investeringen

Pensioenfondsen staan onder maatschappelijke en politieke druk om hun beleggingsbeleid duurzamer te maken. Bovendien zal Europese wetgeving steeds vaker eisen dat pensioenfondsen bij het opstellen van hun beleid expliciet meten wat de duurzaamheidsvoorkeuren van deelnemers zijn. De vraag is of pensioenfondsdeelnemers inderdaad de voorkeur geven aan duurzame beleggingen en of ze wel inspraak willen hebben in de manier waarop het fonds dit vormgeeft. We hebben dit onderzocht door twee veldexperimenten uit te voeren waarbij een Nederlands pensioenfonds zijn deelnemers echt een stem heeft gegeven in het beleid om duurzame beleggingen te bevorderen.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Pensioenfondsen zouden met hun deelnemers in gesprek moeten gaan over duurzame beleggingen.
  • Als we er niet in slagen om pensioendeelnemers, en dan met name jonge millenials, een stem te geven in de manier waarop hun pensioenpremies worden belegd, kan dit schade toebrengen aan de solidariteit tussen generaties die nodig is om adequate en duurzame pensioenoplossingen voor iedereen te kunnen bieden.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Eliciting Pension Beneficiaries’ Sustainability Preferences’ van Rob Bauer, Tobias Ruof en Paul Smeets (Universiteit Maastricht).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners