Doorbeleggen met garanties?

“Het combineren van een vaste en variabele annuïteit heeft toegevoegde waarde voor deelnemers”

De Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk, maar daar zijn risico’s aan verbonden. We hebben een aantal verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van De Nederlandsche Bank. We vergelijken alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over door de tijd. Daarnaast onderzoeken we het effect van renteschokken op de uitkeringen en geven aan hoe het renterisico gedeeltelijk kan worden afgedekt.

Lees de onepager

 

Kernboodschap voor de sector

Een contract met garanties op de pensioenuitkering, bijvoorbeeld voor 75% van een vaste annuïteit, is een aantrekkelijke optie wanneer risicoaversie en tijdsvoorkeur van deelnemers niet precies te bepalen zijn.

Meer weten?

Lees het paper ‘Doorbeleggen met garanties’ van Roderick Molenaar (Robeco), Peter Schotman (UM), Peter Dekkers (PGB Pensioendiensten) en Mark Irwin (TKP Pensioen).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners