Directeur kennisdeling Saskia ter Ellen: “We gaan inzichten uit onderzoek nog beter toegankelijk maken”

Saskia ter Ellen is sinds 1 april aan de slag als directeur kennisdeling van Netspar. Ze brengt een ruime internationale ervaring mee vanuit zowel binnen als buiten de academische wereld. Het is volgens haar goed als onderzoekers het gesprek aangaan met mensen die het beleid maken en uitvoeren.

Wat deed je voordat je bij Netspar begon?

Sinds afgelopen zomer ben ik weer terug in Nederland. Daarvoor heb ik een lange tijd in het buitenland gewerkt. Na mijn promotie in 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik namelijk naar Noorwegen verhuisd. Ik heb ruim zeven jaar gewerkt op de onderzoeksafdeling van de Noorse centrale bank. In deze periode kwam ik erachter dat het een van mijn passies is om een brug te slaan tussen wetenschap en beleid. Oftewel: onderzoek beter laten aansluiten op beleidsvraagstukken en beleid beter geïnformeerd laten zijn door wetenschappelijke inzichten.

Verder heb ik nog een jaar in Noorwegen gewerkt bij BI Norwegian business school en bij het IMF in de Verenigde Staten. Sinds twee maanden ben ik nu aan de slag bij Netspar als directeur kennisdeling. Dat combineer ik met een baan als universitair hoofddocent finance aan de Vrije Universiteit.

Hoe ziet jouw rol als directeur kennisdeling eruit?
“Ik zal me in de komende tijd gaan inzetten om inzichten uit onderzoek nog beter toegankelijk te maken voor partners van Netspar. Het gaat naar mijn idee dan om tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant maken we vanuit Netspar onderzoeksinzichten op een heldere manier beschikbaar voor de pensioen- en verzekeringssector. Dat doen we met bestaande middelen, zoals onze Industry Papers en bijeenkomsten. Verder zijn we aan het kijken naar nieuwe manieren om dat te doen. Aan de andere kant willen we onderzoekers nog meer bewust maken van wat er speelt in de praktijk.”

Waarom is dat belangrijk?
“Het is als onderzoeker soms lastig om de beleidsimplicaties van je onderzoek in te schatten. Dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik na mijn promotieonderzoek aan de universiteit aan de slag ging bij de Noorse centrale bank. Ik kreeg toen in de volle breedte zicht op hoe bepaalde dingen toegepast kunnen worden. Ik denk dan ook dat het als onderzoeker heel goed is om buiten de muren van de universiteit te kijken.

Wat voor mij uiteindelijk goed werkte, was het gesprek aangaan met de mensen die het beleid maken en uitvoeren. Daardoor begrijp je beter welke beslissingen mensen in de praktijk nemen. Vervolgens kun je daar je onderzoek beter op laten aansluiten. Dat is ook wat ik bij Netspar voor ogen heb.”

Wat verwacht je hierin van partners?
“Bij Netspar ligt onze kracht in het stimuleren van deze interactie tussen de wetenschap en pensioen- en verzekeringssector. Daarbij horen we vanuit onze partners graag wat ze nodig hebben of juist missen aan de kant van de wetenschap. We bieden daarvoor volop de gelegenheid tijdens onder meer bijeenkomsten, en het is goed om te zien dat ze daarvan gebruikmaken.”

Wanneer is kennisdeling voor jou geslaagd?
“Dat zou uiteindelijk zijn wanneer Netspar niet meer nodig is en kennisdeling tussen wetenschap en praktijk helemaal vanzelfsprekend is. Ik denk echter dat dit een utopie is. Zo blijft de pensioen- en verzekeringssector zelf zich voortdurend ontwikkelen, ook na de Wet toekomst pensioenen, en levert dit mogelijkheden voor nieuw onderzoek op. Tegelijk komen er constant nieuwe wetenschappelijke inzichten bij en zijn er steeds nieuwe wetenschappers die willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Ik ben ervan overtuigd dat het cruciaal is dat deze interactie blijft plaatsvinden. Vanuit Netspar blijven we hier ook aan bijdragen. Daarbij denk ik dat een kennisnetwerk als Netspar niet alleen voor pensioenen zou kunnen bestaan, maar voor veel meer disciplines. Kennisdeling is namelijk waardevol voor zowel wetenschap als praktijk.”

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners