Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerken

De animo voor deeltijdpensioen is groot onder brede lagen in de bevolking en bovendien stijgend naarmate de basispensioenleeftijd stijgt. Veel mensen werken langer door wanneer zij gebruik kunnen maken van deeltijdpensioen. Echter, ongeveer net zo veel mensen zien deeltijdpensioen juist als middel om eerder (in deeltijd) te stoppen met werken. De hoogte van het deeltijdpensioen en het loon voor de gewerkte uren hebben belangrijke invloed op het gebruik van deeltijdpensioen. Door deeltijdpensioen financieel aantrekkelijker te maken kan de arbeidsparticipatie alsnog worden gestimuleerd, maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Dit blijkt uit een speciaal opgezette enquête en vignettenanalyse in het Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen-panel (LISS).Twee van de vijf respondenten uit het onderzoek hebben belangstelling voor deeltijdpensioen als tussenfase richting het voltijdspensioen. Deze belangstelling verschilt slechts weinig tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en is bovendien vrijwel gelijk voor mannen en vrouwen. De animo voor deeltijdpensioen hangt niet noemenswaardig samen met het huishoudinkomen.

Lees voor meer informatie het paper Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerkenvan Daniel van Vuuren (TiU), Tunga Kantarci (TiU), Henk-Wim de Boer (CPB) en Ed Westerhout (CPB).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners