De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

“Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde”

De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier voordelen benoemd in Memorie van Toelichting van SZW en met ons onderzoek ontrafelen wij deze geclaimde voordelen.

Aldus Netspar-onderzoekers Servaas van Bilsen, Roel Mehlkopf en Antoon Pelsser in hun onderzoek waarin zij de geclaimde voordelen van de solidariteitsreserve ontrafelen op basis van hun inventarisatie van de academische literatuur.

Hun bevinding is dat de solidariteitsreserve meerwaarde heeft bij risicodeling van beleggingsrisico tussen huidige en toekomstige generaties indien het leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid optimaal gekozen is.

 

Tevens concluderen zij dat risicodeling bij optimaal beleid met toekomstige deelnemers niet leidt tot minder pech- en gelukgeneraties. Het leidt tot meer beleggingsrisico en een hoger verwacht pensioen voor toekomstige deelnemers.

Publicatie
Lees de one pager of het hele paper ‘De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld’ van Servaas van Bilsen ¹, Roel Mehlkopf ², Antoon Pelsser ¹ ³ (¹UvA, ²TiU en Cardano, ³MU).

Meer weten?
Neem contact op met Roel Mehlkopf via r.j.mehlkopf@tilburguniversity.edu of bel 06-42876337.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners