De transitie naar het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel

“Het is onvermijdelijk dat toekomstige ontwikkelingen op de financiële markten invloed zullen hebben op deze transitie”

De transitie van het huidige stelsel naar het nieuwe pensioencontract betekent een overstap van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Dit betekent dat pensioenfondsen het collectieve vermogen moeten toedelen aan persoonlijke pensioenvermogens en een solidariteitsreserve. Deze toedeling is gevoelig voor fondsspecifieke veronderstellingen (zoals de initiële dekkingsgraad en de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand), economische omstandigheden (rentetermijnstructuur) en beleidsmatige veronderstellingen (zoals de ultimate forward rate (UFR)). De vraag is nu hoe we met deze gevoeligheden om moeten gaan in de overgangsperiode voor het nieuwe pensioenstelsel.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De zogeheten ‘standaardmethode’ is een methode waarbij pensioenaanspraken worden gewaardeerd en het collectieve vermogen van het fonds vervolgens wordt toegedeeld aan persoonlijke pensioenvermogens. Dit gebeurt op basis van een vermogensspreiding die  vergelijkbaar is met de aanpassings- of terugvorderingsregels in het huidige systeem wanneer een fonds een tekort of een overschot heeft.
  • De gevoeligheid voor toekomstige rentetarieven hangt voornamelijk af van de mate van renteafdekking
    van het fonds.

Rekentool

Klik hier om de gebruikte rekentool voor de standaardmethode te openen.

Meer weten?

Lees het paper ‘Transitie: gevoeligheid voor veronderstellingen en omstandigheden’ van Anne Balter (TiU), Jan Bonenkamp (APG) en Bas Werker (TiU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners