De impact van klimaatverandering op de optimale assetallocatie voor langetermijnbeleggers

“Stijgende temperaturen als voorspellende factor voor de dynamiek van aandelenrendement op de lange termijn”

Historische gegevens verschaffen ons weinig informatie over de impact van toekomstige klimaatverandering op beleggingsportefeuilles. Daarom hebben wij historische gegevens gecombineerd met een theoretisch model dat beschrijft hoe stijgende temperaturen aandelenprijzen beïnvloeden. We hebben gekeken naar drie soorten beleggers: agnostische (alleen historische data dogmatische (alleen theoretisch model) en holistische (historische data gecombineerd met model).

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Als de temperatuur stijgt, stijgt ook de risicopremie.
  • Stijgende temperaturen leiden op de lange termijn tot een hoger koersrisico.
  • Rekening houden met klimaatverandering reduceert de optimale allocatie aan aandelen voor langetermijnbeleggers.


Meer weten?

Lees het paper “The Impact of Climate Change on Optimal Asset Allocation for Long-Term Investors” door Mathijs Cosemans, Xander Hut en Mathijs van Dijk (allen EUR) (alleen Engelstalig beschikbaar).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners