PhD Award winnaar: “Sollicitatieplicht oudere WW-ontvangers: groter aantal werkenden, groter aantal ziektewetuitkeringen”

Ieder jaar kent Netspar – deels gesponsord door Pensioenfonds UWV – vijf thesis awards toe aan veelbelovende jonge onderzoekers, voor uitmuntende BSc, MSc, PhD en TIAS theses binnen het Netspar onderzoeksprogramma. Marloes Lammers (SEO) mocht dit jaar de PhD award in ontvangst nemen. “Ik voel me vereerd!”

Het proefschrift ‘Financial incentives and job choice’ gaat in op de effecten van financiële prikkels op baankeuze vanuit drie perspectieven: het effect van huishoudvermogen op het ‘reserveringsloon’ (het laagst acceptabele loon voor een nieuwe baan), het effect van sollicitatieverplichting bij het vinden van een baan door oudere werklozen en het effect van de overgang van de eindloon- naar de middelloonregeling op het wisselen van baan.

Groter vermogen, hoger reserveringsloon
Op het gebied van het reserveringsloon was sprake van een klein effect bij de mensen met een wat groter vermogen: zij solliciteren iets minder vaak en hebben ook een hoger reserveringsloon. Mogelijk is het voor hen eenvoudiger om bijvoorbeeld wat langer op spaargeld te teren. Hoewel dit resultaat in de lijn der verwachting ligt, is het effect maar klein.

Sollicitatieplicht helpt meer oudere WW-ontvangers aan het werk
Een wat meer opvallend resultaat deed zich voor bij het onderzoek naar oudere werklozen die een WW uitkering ontvangen. Tot en met 2003 verviel voor mensen ouder dan 57,5 jaar de sollicitatieplicht. Vanaf 1 januari 2004 moesten zij wél gaan solliciteren, anders dreigde korting op de uitkering. Het bleek dat deze maatregel goed heeft gewerkt om ouderen weer aan het werk te krijgen: het aantal mensen dat binnen twee jaar een baan vond steeg van 31% naar 38%. Dat is een behoorlijk verschil. Aan de andere kant was opvallend dat ook het aantal ouderen met een ziektewetuitkering aanzienlijk steeg na deze maatregel. Het kan interessant zijn om te onderzoeken hoe dat komt en wat het betekent voor het totale succes van de maatregel.

Middelloonregeling: vaker wisselen van baan
Het laatste deel van het proefschrift gaat in op het effect van de overgang van eindloon naar middelloon regeling bij pensioenfondsen op het wisselen van baan. Hiervoor zijn data onderzocht van de grote pensioenfondsen ABP en PGGM. Opvallend genoeg vond ik alleen bij ambtenaren een duidelijk effect; zij wisselden inderdaad vaker van baan toen het pluspunt van de gunstige eindloonregeling wegviel. Bij zorgmedewerkers vond ik geen verschil, wellicht omdat zij – als afspiegeling van de samenleving – minder bewust bezig zijn met pensioen.

Community en brede scope Netspar hebben meerwaarde
Tijdens haar onderzoek aan het Tinbergen Instituut werd Marloes benaderd om onderzoek te doen onder een Netspar beurs: “Mijn copromotoren Hans Bloemen en Stefan Hochguertel hebben mij hiervoor gevraagd. Netspar sprak me aan. Een belangrijk voordeel is dat je al tijdens het schrijven van je proefschrift betrokken bent bij het netwerk, congressen kunt bijwonen en in contact komt met papers van andere onderzoekers. Die community en de brede scope van Netspar hebben meerwaarde.”

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners