Consumenten gebaat bij uniforme regelgeving Communicatie en Zorgplicht 2e en 3e pijler pensioen

De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler. De belangrijkste bevindingen:

  • Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag.
  • Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten.
  • De kosten en baten van zorgplicht dienen te worden meegewogen beslissingen het bieden van meer keuzeopties in regelingen.

In de projectgroep is expertise vanuit de Netspar-partners bijeengebracht. De begeleiding lag in handen van Bas Werker en Arthur van Soest, beiden TiU en Netspar-fellow.

Download de publicatie ‘Zorgplicht voor pensioen’ bij Publicaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners