Consumenten gebaat bij uniforme regelgeving Communicatie en Zorgplicht 2e en 3e pijler pensioen

De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler. De belangrijkste bevindingen:

  • Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag.
  • Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten.
  • De kosten en baten van zorgplicht dienen te worden meegewogen beslissingen het bieden van meer keuzeopties in regelingen.

In de projectgroep is expertise vanuit de Netspar-partners bijeengebracht. De begeleiding lag in handen van Bas Werker en Arthur van Soest, beiden TiU en Netspar-fellow.

Download de publicatie ‘Zorgplicht voor pensioen’ bij Publicaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners