Consumenten gebaat bij uniforme regelgeving Communicatie en Zorgplicht 2e en 3e pijler pensioen

De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler. De belangrijkste bevindingen:

  • Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag.
  • Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten.
  • De kosten en baten van zorgplicht dienen te worden meegewogen beslissingen het bieden van meer keuzeopties in regelingen.

In de projectgroep is expertise vanuit de Netspar-partners bijeengebracht. De begeleiding lag in handen van Bas Werker en Arthur van Soest, beiden TiU en Netspar-fellow.

Download de publicatie ‘Zorgplicht voor pensioen’ bij Publicaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners