Call for proposals: financiering voor pensioenonderzoek in 2019

In 2019 stelt Netspar ruim € 800k beschikbaar voor zowel driejarige themaprojecten als kortlopend internationaal vergelijkend onderzoek. Onderzoeksvoorstellen zijn van harte welkom. Hieronder meer informatie over de projecten, mogelijkheden en deadlines.

Themaprojecten: € 750k voor maximaal drie langlopende projecten

Deadline voor de conceptaanvraag: 16 april 2019

Netspar stelt in totaal € 750k beschikbaar voor Themaprojecten voor meerjarig fundamenteel en toegepast onderzoek. Op 19 maart 2019 bestaat de gelegenheid een eerste opzet van een onderzoeksvoorstel te presenteren aan de Netspar-partners tijdens het Match Making Event.

Lees meer over aanvragen en toekennen van themaprojecten (alleen Engelstalig)

Comparative Research Grants: driemaal € 20k voor internationaal vergelijkend onderzoek

Deadline voor aanvraag: 1 maart 2019

In 2019 stelt Netspar in totaal 3 grants € 20.000 beschikbaar voor internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van pensioenen en vergrijzing. Output is een academisch paper, dat gepresenteerd wordt op de International Pension Workshop in januari 2020.

Lees meer over de aanvraagprocedure voor Comparative Research Grants (alleen Engelstalig).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners