Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Een op de vijf ouderen in Nederland krijgt tijdens hun leven te maken met verpleeghuiszorg. De kosten hiervan worden deels betaald vanuit een eigen bijdrage van de gebruiker. Voor ouderen met een middeninkomen die langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben, vormt deze eigen bijdrage een groot financieel risico. De jaarlijkse kosten voor langdurige verpleeghuiszorg kunnen voor deze groep oplopen tot ruim 70% van  het netto-inkomen.

Download de one pager


Kernboodschap voor de sector

  • Door de eigen bijdragen anders vorm te geven, kan de overheid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen beperken zonder dat het geld kost.
  • De feitelijke druk op inkomen en eigen vermogen kan verlaagd worden door de overwaarde van de eigen woning direct mee te tellen en de opbrengsten hiervan aan ouderen terug te geven door een lagere bijdrage uit het inkomen, of door de duur van de eigen bijdrage te  beperken tot maximaal 6 jaar.
  • Deze maatregelen zorgen voor aanzienlijke welvaartswinst voor de meeste ouderen.


Meer weten?

Download het paper “Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg” door Bram Wouterse (EUR), Arjen Hussem (PGGM) en Rob Aalbers (CPB)
Download het CPB achtergronddocument door Bram Wouterse (EUR), Arjen Hussem (PGGM) en Rob Aalbers (CPB) en de infographic.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners