Nieuw onderzoek: Een expliciet pensioendoel met dynamische beleggingsstrategie verkleint onzekerheid over pensioeninkomen

Een nadeel van beschikbare premieregelingen, zoals in het pensioenakkoord, is de onzekerheid over het opgebouwde pensioenkapitaal ten tijde van pensionering. Een oorzaak is dat beleggingsstrategieën uitgaan van maximaal rendement op basis van één constante relatieve risico-aversie. Wij onderzochten de impact van een nutsfunctie waarbij de mate van risico wordt bepaald op basis van het opgebouwde pensioenkapitaal in verhouding tot een vooraf vastgesteld pensioendoel (benchmark). Hiermee worden beleggingsstrategieën mogelijk, die expliciet gericht zijn op dat beoogde pensioenkapitaal. Deze aanpak leidt tot een hogere kans op het behalen van het gewenste kapitaal en  minder onzekerheid rond het pensioeninkomen.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beschikbare premieregelingen die een stochastisch beoogd kapitaal gebruiken met een niet-constante risico-aversie blijken significant minder onzekerheid op te leveren over het vermogen op de pensioengerechtigde leeftijd, dan traditionele beleggingsstrategieën op basis van de levenscyclus.

Meer weten?

Lees het paper ‘Beleggen voor het pensioen met een expliciete benchmark’ van Anne Balter¹, Lennard Beijering², Pascal Janssen³, Frank de Jong¹, Agnes Joseph⁴, Thijs Kamma⁵ en Antoon Pelsser⁵ ⁶ – ¹ TiU, ² Zanders, ³ PGGM, ⁴ Achmea, ⁵ UM, ⁶ UVA.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners