Preview special Pensioenakkoord: Beëindiging doorsneesystematiek vereist evenwichtig compenseren

Het Pensioenakkoord gaat er vanuit dat de doorsneesystematiek wordt vervangen door leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw. Dat heeft voor sommige leeftijdsgroepen een lager pensioenvooruitzicht tot gevolg. Het Pensioenakkoord neemt aan dat daarvoor compensatie wordt geboden. Netspar-onderzoekers hebben onderzocht of het juridisch noodzakelijk is te compenseren en hoe die compensatie vorm kan krijgen.

De auteurs van dit artikel concluderen dat gerichte compensatie is vereist zodat de stelselherziening als geheel evenwichtig is en maatschappelijk draagvlak heeft. Compensatie kan voorkomen dat individuele deelnemers disproportioneel worden getroffen door de stelselwijziging en / of de wijziging van hun pensioenregelingen.

Compensatie kán bestaan uit:

  • fiscale tegemoetkomingen (extra opbouw, eventueel tijdelijk, verruiming van de omkeerregel);
  • de toekenning van extra pensioenaanspraken, gefinancierd uit het pensioenfondsvermogen;
  • de verkrijging van extra pensioenaanspraken, gefinancierd uit een premiemarge;
  • een (eventueel tijdelijke) loonsverhoging.

Meer weten?
Lees het volledige artikel door Dick Boeijen (PGGM), Chantal de Groot (Ortec Finance), Mark Heemskerk (RU), Niels Kortleve (PGGM) en René Maatman (RU). Dit artikel is onderdeel van de ESB Special rond het pensioenakkoord, die op 26 september verschijnt. Netspar is kennispartner voor deze speciale uitgave.

Dit artikel is onder meer gebaseerd op inzichten uit het Netspar Topicality project ‘Vormgeving van compensatie bij stelselwijziging naar degressieve opbouw’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners