Preview special Pensioenakkoord: Beëindiging doorsneesystematiek vereist evenwichtig compenseren

Het Pensioenakkoord gaat er vanuit dat de doorsneesystematiek wordt vervangen door leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw. Dat heeft voor sommige leeftijdsgroepen een lager pensioenvooruitzicht tot gevolg. Het Pensioenakkoord neemt aan dat daarvoor compensatie wordt geboden. Netspar-onderzoekers hebben onderzocht of het juridisch noodzakelijk is te compenseren en hoe die compensatie vorm kan krijgen.

De auteurs van dit artikel concluderen dat gerichte compensatie is vereist zodat de stelselherziening als geheel evenwichtig is en maatschappelijk draagvlak heeft. Compensatie kan voorkomen dat individuele deelnemers disproportioneel worden getroffen door de stelselwijziging en / of de wijziging van hun pensioenregelingen.

Compensatie kán bestaan uit:

  • fiscale tegemoetkomingen (extra opbouw, eventueel tijdelijk, verruiming van de omkeerregel);
  • de toekenning van extra pensioenaanspraken, gefinancierd uit het pensioenfondsvermogen;
  • de verkrijging van extra pensioenaanspraken, gefinancierd uit een premiemarge;
  • een (eventueel tijdelijke) loonsverhoging.

Meer weten?
Lees het volledige artikel door Dick Boeijen (PGGM), Chantal de Groot (Ortec Finance), Mark Heemskerk (RU), Niels Kortleve (PGGM) en René Maatman (RU). Dit artikel is onderdeel van de ESB Special rond het pensioenakkoord, die op 26 september verschijnt. Netspar is kennispartner voor deze speciale uitgave.

Dit artikel is onder meer gebaseerd op inzichten uit het Netspar Topicality project ‘Vormgeving van compensatie bij stelselwijziging naar degressieve opbouw’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners