Arbeidsmarktstatus tussen de 65ste verjaardag en de AOW-leeftijd: verschillen tussen opleidingsgroepen

“Laagopgeleiden, met name vrouwen, worden het meest getroffen door verhoging van de AOW-leeftijd”

Tussen 2012 en 2024 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. Na 2024 wordt elke verdere verhoging gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dit beleid houdt echter geen rekening met verschillen tussen opleidingsgroepen en of mensen de hogere AOW-leeftijd weten te bereiken zonder werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, of zonder inkomen uit werk, pensioen of uitkering. Deze studie onderzoekt deze verschillen na de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar tussen 2013 en 2018. Ook wordt er gekeken wie het meest wordt getroffen door deze maatregel.

Lees one pager

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Arbeidsmarktstatus tussen de 65ste verjaardag en de AOWleeftijd: verschillen tussen opleidingsgroepen’ van Wilma Nusselder
, Marta Rado (beide Erasmus MC) en Dorly Deeg (Amsterdam UMC).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners