Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek

“Progressieve premie vermindert transitie-effecten, maar is nadelig voor pensioenuitkering en arbeidsmarktpositie van ouderen”

Op dit moment gebruiken veel pensioenregelingen de doorsneesystematiek: alle deelnemers hebben hetzelfde premiepercentage én hetzelfde opbouwpercentage. Jongeren hebben echter een langere beleggingshorizon: een ingelegde euro van een jongere bouwt naar verwachting meer pensioen op dan die van een oudere. In het nieuwe pensioencontract is gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke premie en een  opbouw die stijgt met de leeftijd. De transitie hiernaartoe brengt problemen met zich mee. Een mogelijke oplossing is een progressieve premie: het premiepercentage stijgt gedurende het werkende leven. Welke effecten brengt dat met zich mee? Deze studie onderzoekt de gevolgen voor de arbeidsmarkt op basis van literatuur en een enquête onder werkgevers.

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • De leeftijdsonafhankelijke premie in het nieuwe pensioencontract geeft een moeilijk transitievraagstuk.
  • Een progressieve premie zou echter nadelig zijn voor de hoogte van het pensioen en de arbeidsmarktpositie van ouderen.

 

Meer weten?

Lees het paper van Marike Knoef(LEI), Sander Muns en Arthur van Soest (beide TiU) “Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek”

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners