Afschaffing doorsneesystematiek: compensatie 40-50 jarigen te duur voor fiscale begeleiding

De huidige pensioenregeling wordt steeds duurder naarmate mensen ouder worden. In het nieuwe pensioencontract gaat deze leeftijdsafhankelijke premie eraf; de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het pensioenstelsel wordt daardoor eerlijker, transparanter én toekomstbestendiger. Maar mensen die nu 40 tot 50 jaar zijn komen de meeste inleg tekort; zij bouwden weinig op toen ze jong waren en hebben te weinig tijd om dit recht te trekken. Fiscale begeleiding vanuit de overheid blijkt niet de oplossing voor deze groep. Het nieuwe maximale percentage dat fiscaal door werkgevers en werknemers samen mag worden gestort is in september 2019 door Koolmees geschat op 27% van het jaarloon (pensioengrondslag). Er is extra fiscale ruimte om de overgangsregeling te financieren maar dat is onvoldoende voor volledige compensatie.

De overgangsregeling naar een nieuw contract wordt in sterke mate bepaald door de budgettaire en fiscale ruimte die er is. In dit artikel beargumenteert Bastiaan Starink (TiU/PwC) dat verliezers niet te voorkomen zijn; maatschappij en individuen betalen een prijs. De kosten voor compensatie zijn geraamd op € 60 mld (LINK CPB/Netspar paper). Extra geld uit de buffers van pensioenfondsen halen om dit te financieren is ook geen optie; die buffers zijn er vaak niet eens, zeker niet in verzekerde regelingen. Op dit moment geeft de overheid aan tijdelijk € 1mld per jaar ter beschikking te willen stellen voor compensatie. De fiscale ruimte die de overheid biedt, geeft dus ook geen gelegenheid voor volledige compensatie via extra premie, los van de vraag of werkgevers en werknemers de premie hiervoor wel willen betalen.

Meer weten?
Lees het volledige artikel ‘Belastingaanpassingen zijn doorslaggevend voor succes pensioenakkoord’ door Bastiaan Starink, gepubliceerd in ESB als onderdeel van de special Pensioenakkoord (26 september 2019).

Dit artikel is gebaseerd op de inzichten uit het Netspar Topicality project Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek (Bastiaan Starink en Michael Visser).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners