Netspar Magazine 24: Langer zullen we leven!

Medische vooruitgang zorgt ervoor dat 100 jaar of langer leven waarschijnlijk heel gewoon wordt. Dat is een groot goed, zeker in goede gezondheid. Maar het maakt de vragen rondom de gevolgen van vergrijzing en pensionering ook complexer. Wat betekent een 100-jarig leven voor de manier waarop we ons werkzame leven en pensioen inrichten? Hoe gaat de levensverwachting zich de komende jaren ontwikkelen? Zijn er verschillen tussen groepen? Dat we meer tijd krijgen, betekent ook dat we langer moeten werken, dan wel meer pensioensparen. Gaan we meer onzekerheid tegemoet? En kunnen we die risico’s delen?

Langer leven is een feest, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor mensen en instituties. In deze 24e editie van Netspar Magazine belichten we de ontwikkelen rondom de stijgende levensverwachting vanuit diverse én verrassende invalshoeken.

Download het Magazine.

Evenement

Een visuele samenvatting
Per presentatie kunt u bekijken door op onderstaande linkjes te klikken.
– De biologie van veroudering (door Peter de Keizer, UMC Utrecht)
– Ontwikkeling van de gezonde levensverwachting (door Johan Mackenbach, Erasmus MC)
– Flexibel met pensioen (eerste resultaten Netspar projectgroep, door Marike Knoef, LU)
– Verhoging pensioenleeftijd, arbeidsongeschiktheid en ontwikkeling menselijk kapitaal (door Raymond Montizaan, MU)
– Het delen van macrolanglevenrisico (door Anja de Waegenaere, TiU)
– Langer leven en scenariodenken (door Theo Kocken, Cardano)

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners