Netspar en CPB rapport ‘Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek’

De afschaffing van de doorsneesystematiek in pensioen-uitkeringsovereenkomsten, heft de impliciete overdracht van jongere naar oudere werkenden op en sluit aan bij de steeds meer dynamische arbeidsmarkt. Het Ministerie van SZW heeft het Netspar en het CPB gevraagd om een overzicht te geven van studies naar de effecten van afschaffing van de doorsneesystematiek en een geactualiseerde inschatting te maken van de overgangseffecten mede in het licht van de lagere rente.

Belangrijkste resultaat: Lage rente verzacht overgangseffecten

Afschaffing van de doorsneesystematiek kan tot herverdeling tussen generaties leiden. In deze nieuwe studie worden kleinere overgangseffecten gevonden dan in eerdere studies. Dit komt doordat nu uitgegaan wordt van een lagere rente en ook rekening wordt gehouden met de premieruimte die ontstaat door afschaffing van de doorsneesystematiek. Het nadelige effect voor de deelnemers in de middenleeftijden is nu beperkt tot zo’n 5% van het aanvullend pensioen. Het macro-effect van alle cohorten die per saldo nadeel ondervinden bij elkaar opgeteld, bedraagt in de eerste jaren zo’n 2,25 mld euro per jaar, afbouwend naar nul euro in 2065. Wanneer gelijktijdig wordt overgegaan op een nieuw pensioencontract worden de effecten naar verwachting verder verkleind omdat minder buffers hoeven te worden opgebouwd dan onder de huidige regeling.

Lees hier het persbericht.

Lees hier het volledige rapport.

Achtergrondpapers

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners