ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL

Al geruime tijd voeren politiek, sector en wetenschap ondernemen een zoektocht naar een vernieuwd pensioencontract, dat voldoet aan de eisen van de toekomst. En dat tegelijkertijd de waarden behoudt die het Nederlandse stelsel sterk maakten in het verleden. Collectiviteit en solidariteit (binnen en tussen generaties) zijn daarin belangrijke begrippen. Met dilemma’s als het al dan niet  afschaffen van de doorsneesystematiek en het al dan niet toekennen van persoonlijk pensioen met risicodeling. Met alleen een aanpassing van het pensioenstelsel zijn we er echter nog niet. Er zijn complexe transitievraagstukken aan verbonden; van economische en juridische aard. Uitdagend is ook de sociale transitie: hoe kan het vertrouwen in het pensioenstelsel worden hersteld? En hoe krijgen we alle belanghebbenden – deelnemers, bestuurders, politici, sociale partners – mee in de noodzakelijke hervorming?

Vertrouwen in verandering

Draagvlak, openheid en het vinden van gemeenschappelijke waarden zijn kernbegrippen. We hebben te maken met de onzekere burger. Die bovendien in verschillende culturele groepen is verdeeld, met heel verschillende wensen ten aanzien van de inrichting van het pensioenstelsel. Netspar diept dit nieuwe thema van ‘vertrouwde verandering’ verder uit.

B20160601_Netspar_Magazine_20_Cover_NL
 Leestips
Projectgroep ´Vertrouwen in nederlandse pensioenen´

In mei 2016 is een projectgroep onder leiding van Romke van der Veen (hoogleraar Sociologie Erasmus Universiteit) gestart. Academici en partners vanuit verschillende disciplines en achtergronden verdiepen zich in vragen rond transitie en herstel van vertrouwen in de Nederlandse pensioenen.

Meer informatie

Voor vragen over het thema ´Vertrouwde verandering´ kunt u contact opnemen met Romke van der Veen.
Voor vragen over het thema ‘Nieuw pensioenstelsel’ kunt u contact opnemen met Theo Nijman

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners