Netspar Brief 19: Renterisico, lifecycle en pensioenakkoord

De lage rentes en de daardoor dreigende kortingen geven aan hoe belangrijk renterisico voor pensioenen is. Terwijl veel bekend is over het verdelen van aandelenrisico over de levenscyclus, staan er rond renterisico veel vragen open. Hoeveel moeten we ons indekken tegen renterisico? Wie kan het beste renterisico’s dragen: jongeren of ouderen? Hoe zit het met de verdeling van renterisico in de bestaande pensioencontracten? En welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

Uit deze Netspar Brief van Roel Mehlkopf (Tilburg University) en Servaas van Bilsen (Universiteit van Amsterdam) blijkt dat in de huidige pensioencontracten de pensioenuitkering van deelnemers van 60 jaar en ouder onvoldoende beschermd is tegen renteschommelingen. De huidige uitkeringsovereenkomst biedt bovendien onvoldoende mogelijkheden om renterisico op de gewenste manier over jong en oud te verdelen. Een belangrijke les voor de toekomst is dat renterisico anders is dan aandelenrisico, en daarom ook anders dient te worden verdeeld over het leven van deelnemers. Een ‘ideaal’ pensioencontract gaat verschillend om met verschillende typen risico’s, en heeft genoeg ‘knoppen’ om risico’s op de juiste manier over de deelnemers, jong en oud, te verdelen.

Meer weten?

Download de Netspar Brief
Lees het persbericht
Lees het achtergrond document bij Netspar Brief 19 Illustratie Optimaal Lifecycle Beleid van Servaas van Bilsen, Roel J. Mehlkopf, Netspar Occasional paper, 2020

Webinar

Op donderdag 11 juni om 10.00 uur presenteerde Roel Mehlkopf een webinar naar aanleiding van deze Netspar Brief.
Klik hier om terug te kijken.

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners