Tijd van plakband en pleisters plakken voorbij

Werkgeversorganisaties en vakbonden moeten begin volgend jaar een akkoord op hoofdlijnen sluiten met het kabinet over een hervorming van het pensioenstelsel. Die wens uitte minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees tijdens een pensioencongres dat Netspar organiseerde met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. De minister wil dat het pensioensysteem fundamenteel wordt versterkt en vernieuwd. Koolmees zegt uit te kijken naar het definitieve pensioenadvies van de SER. Hij hecht daaraan veel waarde vanwege het maatschappelijke draagvlak. ‘We moeten het samen doen’.

Meer informatie over het event vindt u hier.

relevante netspar papers bij pensioenthemas in het regeerakkoord

Netspar stelt zich ten doel de mogelijkheden voor een goede oudedagsvoorziening – nu en in de toekomst – in kaart te brengen en bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Hierbij brengen we een selectie van relevante en actuele publicaties om inzicht en verdieping te bieden op de plannen voor pensioenhervorming die in het regeerakkoord staan, dat op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerd werd. Voor een overzichtelijke weergave, hanteren we een indeling gebaseerd op het regeerakkoord.

  1. Toereikend pensioen voor alle werkenden
  2. Afschaffen van de doorsneesystematiek
  3. Nieuw pensioencontract
  4. Keuzevrijheid
  5. AOW-leeftijd

Snel informatie?
Ook tijdens een aantal evenementen van Netspar zijn de actuele thema’s in het huidige pensioendebat uitgebreid aan de orde geweest. Check de presentaties (onder programma) van:

1. Toereikend pensioen voor alle werkenden

Video’s

2. Afschaffen van de doorsneesystematiek

3. Nieuw pensioencontract

Video’s

4. Keuzevrijheid

Video

5.AOW-leeftijd

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners