Netspar onderzoek over maatwerk en keuzevrijheid

Na het Netspar en CPB rapport over de effecten van meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase, publiceert AFM vandaag een rapport over mogelijke effecten van differentiatie in premie-inleg. Aan dit rapport ligt ook veel Netspar onderzoek ten grondslag. Daarom maakten we een overzicht van recent Netspar-onderzoek naar keuzevrijheid en maatwerk.

Kernthema’s pensioenhervorming
Keuzevrijheid en maatwerk behoren tot de kernthema’s van de hervormingsplannen voor het aanvullend pensioen. In dit paper geven de auteurs een overzicht van bestaande inzichten op het gebied van maatwerk en keuzevrijheid, behoeften van deelnemers, voorbeelden uit de perspectiefnota van het kabinet en ervaringen uit het buitenland:

Waarde van maatwerk
Met toenemende diversiteit in de samenleving, komt er meer ruimte voor individuele keuze en maatwerk oplossingen. Bekijk het video-interview waarin Roel Mehlkopf ingaat op de waarde van meer maatwerk in pensioenen. En bekijk de video waarin Lisa Brüggen inzichten deelt over hoe je die complexe keuzes het best aanbiedt.

Roel Mehlkopf (Cardano)
Lisa Brüggen (UM)

Welvaartswinst door keuzevrijheid?
Keuzevrijheid in de uitkeringsfase kent risico’s. Mensen nemen teveel ineens op, of nemen teveel beleggingsrisico. Maar meer flexibiliteit bij pensioenuitkering kan ook veel welvaartswinst opleveren.

Pensioen voldoende toereikend?
Hoe staat het met de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens na pensionering? Marike Knoef vertelt in onderstaande video’s hoe het zit met onze vermogensopbouw en bestedingsbehoefte.

Marike Knoef (UL)

Marike Knoef (UL)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners