Netspar Brief 15: Meer keuzevrijheid leidt niet automatisch tot hogere pensioenbetrokkenheid

Maar weinig mensen houden zich bezig met hun pensioenplanning. Tegelijkertijd wordt het wel steeds belangrijker dat mensen zich informeren over hun eigen situatie. Er komt steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening bij individuen te liggen. En uit Netspar-onderzoek blijkt dat voor zo’n 30% van de huishoudens een tekort aan financiële middelen na pensionering dreigt.

Het ontbreken van keuzevrijheid in het Nederlandse pensioenstelsel wordt wel genoemd als oorzaak voor lage pensioenbetrokkenheid. In Netspar Brief 15 laten onderzoekers Lisa Brüggen en Thomas Post (beide Maastricht University) op basis van onderzoek onder Zweedse pensioendeelnemers zien, dat meer keuzevrijheid niet automatisch leidt tot een hogere betrokkenheid. Teveel keuze kan – zeker bij mensen met weinig financiële kennis – zelfs verlammend werken. Een goede keuzearchitectuur en gelimiteerd aantal opties zijn van belang wanneer keuzevrijheid wordt geboden. Om betrokkenheid bij het pensioen te stimuleren, kan communicatie (op maat) effectief zijn. Interventies zoals framing, beeldgebruik en interactiviteit in pensioentools kunnen helpen de kennis over de eigen pensioensituatie te vergroten.

Download de Netspar Brief.
Lees het persbericht.

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners