Netspar Brief 14: Wie zorgt en betaalt voor de ouderen van morgen?

De vraag naar langdurige ouderenzorg is de afgelopen decennia flink gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren toenemen. Daarbij komt steeds meer nadruk te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij het organiseren van de zorg. Dit heeft vooral meer eigen betalingen en meer mantelzorg als gevolg. In de veertiende Netspar Brief analyseren Pieter Bakx (EUR) e.a. waar deze lasten terecht komen en hoe ze verdeeld kunnen worden tussen verschillende groepen. Vooral mensen met een laag inkomen en mantelzorgers blijken risico te lopen. Het inkopen van zorg kan onbetaalbaar worden en teveel druk op mantelzorgers brengt negatieve gezondheidseffecten en op de lange termijn wellicht ook negatieve arbeidsmarkteffecten met zich mee. Daarom worden beleidsopties verkend waarmee groepen die een relatief groot deel van de lasten van meer privaat georganiseerde zorg dragen kunnen worden ontzien en waarmee de lasten van ouderenzorg beter over het leven kunnen worden gespreid.

 

Download de Netspar Brief.
Lees het persbericht.

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners