Netspar Brief 13: Langer zullen we delen – over solidariteit in het delen van langlevenrisico

Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op het pensioen. Dit ‘langlevenrisico’ wordt nu gedeeld via de dekkingsgraad. Met name voor de groep alleroudsten kan deze uniforme risicodeling ongunstig uitpakken.  In de dertiende Netspar Brief analyseren Anja De Waegenaere en Michel Vellekoop een alternatieve regel, waarbij de mate van risico per leeftijdscohort kan verschillen. Hierbij wordt een driedeling gemaakt, waarbij de actieve deelnemers binnen een fonds het risico van de oudste deelnemers dragen en de jong-gepensioneerden alleen hun eigen risico. Deze regel kanongewenste fluctuaties voor de alleroudsten voorkomen, terwijl de effecten voor de jongere cohorten in veel gevallen beperkt blijven.

Momenteel wordt in de SER gesproken over de mogelijkheid om werknemers hun pensioen op te laten bouwen via persoonlijke pensioenpotjes. Dat betekent dat het uniform risicodelen zoals dat nu gebeurt niet langer de enige mogelijkheid is. Men zou er dan voor kunnen kiezen het langlevenrisico zo te verdelen dat de alleroudsten niet geraakt worden. Voor het invoeren van de regel met verdeling over drie leeftijdsgroepen, is het cruciaal dat pensioenfondsbestuurders of sociale partners flexibel kunnen zijn in het bepalen van de leeftijdsgrenzen. Want de impact op de verschillende cohorten is afhankelijk van de leeftijdsopbouw binnen een pensioenfonds. Het handhaven van het solidariteitsprincipe is ook een vereiste: de huidige actieve deelnemers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat te zijner tijd hun risico ook wordt overgenomen.

Download de Netspar Brief.
Lees het persbericht.

Leestips
Evenement

12 april 2018: Netspar Anniversary Meeting: Lang zullen we leven! (presentaties)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners