Netspar Brief 13: Langer zullen we delen – over solidariteit in het delen van langlevenrisico

Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op het pensioen. Dit ‘langlevenrisico’ wordt nu gedeeld via de dekkingsgraad. Met name voor de groep alleroudsten kan deze uniforme risicodeling ongunstig uitpakken.  In de dertiende Netspar Brief analyseren Anja De Waegenaere en Michel Vellekoop een alternatieve regel, waarbij de mate van risico per leeftijdscohort kan verschillen. Hierbij wordt een driedeling gemaakt, waarbij de actieve deelnemers binnen een fonds het risico van de oudste deelnemers dragen en de jong-gepensioneerden alleen hun eigen risico. Deze regel kanongewenste fluctuaties voor de alleroudsten voorkomen, terwijl de effecten voor de jongere cohorten in veel gevallen beperkt blijven.

Momenteel wordt in de SER gesproken over de mogelijkheid om werknemers hun pensioen op te laten bouwen via persoonlijke pensioenpotjes. Dat betekent dat het uniform risicodelen zoals dat nu gebeurt niet langer de enige mogelijkheid is. Men zou er dan voor kunnen kiezen het langlevenrisico zo te verdelen dat de alleroudsten niet geraakt worden. Voor het invoeren van de regel met verdeling over drie leeftijdsgroepen, is het cruciaal dat pensioenfondsbestuurders of sociale partners flexibel kunnen zijn in het bepalen van de leeftijdsgrenzen. Want de impact op de verschillende cohorten is afhankelijk van de leeftijdsopbouw binnen een pensioenfonds. Het handhaven van het solidariteitsprincipe is ook een vereiste: de huidige actieve deelnemers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat te zijner tijd hun risico ook wordt overgenomen.

Download de Netspar Brief.
Lees het persbericht.

Leestips
Evenement

12 april 2018: Netspar Anniversary Meeting: Lang zullen we leven! (presentaties)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners