Netspar Brief 12: Langer doorwerken, keuzes voor nu en later

Iedereen die nog niet met pensioen is krijgt te maken met een hogere AOW-leeftijd. Hoewel het beleid om langer doorwerken te stimuleren generiek is, verschillen de implicaties van de genomen maatregelen tussen mensen met een hoog en een laag inkomen, hoog- en laagopgeleiden en gezonde en ongezonde mensen. Om aan deze verschillen tegemoet te komen, gaan steeds meer stemmen op voor meer flexibiliteit rondom de uittredingsbeslissing. In deze twaalfde Netspar Brief onderzoeken Daniël van Vuuren, Jonneke Bolhaar en Rik Dillingh (allen CPB) welke maatregelen op de korte en de lange termijn succesvol kunnen zijn om de scherpe randen van de AOW-leeftijdsverhoging af te halen en zoveel mogelijk mensen fit te houden voor de arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een flexibele- of deeltijd-AOW voor mensen met geen of weinig aanvullend pensioen geen zoden aan de dijk zet. Ook blijkt dat speciale, tijdelijke regelingen zoals een zware beroepenregeling mogelijk de prikkel om te investeren in duurzame inzetbaarheid wegnemen. Op de lange termijn loont het als beleidsmakers en werkgevers vooruitkijken stimuleren door gezondere keuzes te stimuleren, meer inzicht te bieden door middel van een (periodieke) financiële APK en te investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers. Voor de huidige 60-65 jarigen kan het vertragen van de AOW-leeftijdsverhoging, zonder het lange termijn pad aan te passen een oplossing zijn, maar dit is op de korte termijn wel kostbaar. Daarnaast kan een tijdelijk extra groot budget voor opleiding en omscholing van oudere werkenden soelaas bieden.

B20171207_Logo-Centraal-Planbureau

Deze Netspar Brief is gezamenlijk met het Centraal Planbureau tot stand gekomen en gelijktijdig uitgebracht als CPB policy Brief op www.cpb.nl

Download de Netspar Brief en bekijk de infographic.
Lees het persbericht.

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners