Netspar Brief 11: Nabestaandenpensioen niet verzekerd

De laatste jaren krijgen Nederlanders in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid als het gaat om financiën, pensioenen en zorg. Ook als het gaat om nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer verantwoordelijkheid op de schouders van deelnemers komen te liggen. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is sterk versoberd, waardoor slechts een klein percentage mensen nog recht heeft op deze uitkering. Dit ‘Anw-hiaat’ is slechts deels én zeer versnipperd opgevangen door de sociale partners. Er is een woud aan regelingen ontstaan, dat voor deelnemers ondoorzichtig is. Ook worden de arbeids- en relatiemarkt steeds dynamischer en brengen veranderingen zoals wisselen van baan, echtscheidingen of tijdelijke WW-uitkeringen veranderingen in nabestaandenpensioenregelingen met zich mee. Dit wordt niet altijd actief gecommuniceerd, waardoor mensen zich niet bewust zijn van het financieel risico. Mogelijke oplossingen zijn:

  1. Opbouw van nabestaandenpensioen over het gehele salaris, in plaats van alleen over het deel boven de AOW-franchise. Zo lopen mensen met een inkomen dat maar net boven de AOW zit, minder risico.
  2. Uniformering van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Bijvoorbeeld een standaarddekking – op risicobasis – van een percentage van het laatstverdiende salaris. Daarmee is sprake van een complete dekking, ook in situaties van WW, ziekte, of arbeidsongeschiktheid.
  3. Duidelijkheid bieden wanneer de pensioenregeling geen nabestaandenpensioen biedt en drempelvrije toegang tot (vrijwillige) alternatieven.

Download de Netspar Brief
Lees het persbericht

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners