Workshop van de Netspar projectgroep: De uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel: kansen en uitdagingen

Bij de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel speelt uitlegbaarheid een belangrijke rol. Maar wat betekent het dat het nieuwe stelsel uitlegbaar moet zijn? Welke gevolgen heeft dat voor de keuzes in het stelsel en voor de communicatie?

Het afgelopen jaar heeft een Netspar-projectgroep onder leiding van Leo Lentz en Hans Hoeken (Utrecht University) zich over deze vragen gebogen.

De projectgroep bestond verder uit:
Jan van Ewijk (AFM), Esther Iking (ABP), Monique Krijnen (PGGM), Cees Kemps (Pensioenfonds Rail
& OV), Edwin Kruger (Pensioenfonds Rail & OV), Jan van Miltenburg (ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid), Susanne Nouwens (Interpolis), David Rijks (AFM) en Stefan Wink
(ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De resultaten zijn tijdens de workshop gepresenteerd.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners