Workshop van de Netspar projectgroep: De uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel: kansen en uitdagingen

Bij de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel speelt uitlegbaarheid een belangrijke rol. Maar wat betekent het dat het nieuwe stelsel uitlegbaar moet zijn? Welke gevolgen heeft dat voor de keuzes in het stelsel en voor de communicatie?

Het afgelopen jaar heeft een Netspar-projectgroep onder leiding van Leo Lentz en Hans Hoeken (Utrecht University) zich over deze vragen gebogen.

De projectgroep bestond verder uit:
Jan van Ewijk (AFM), Esther Iking (ABP), Monique Krijnen (PGGM), Cees Kemps (Pensioenfonds Rail
& OV), Edwin Kruger (Pensioenfonds Rail & OV), Jan van Miltenburg (ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid), Susanne Nouwens (Interpolis), David Rijks (AFM) en Stefan Wink
(ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De resultaten zijn tijdens de workshop gepresenteerd.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners