Werkgroepdag, 13 december

Op donderdag 13 december organiseert Netspar de tweede werkgroepdag op een nader te bepalen locatie in de randstad. Meer informatie over het programma vindt u hieronder.

Op de tweede werkgroepdag op 13 december komen onderstaande papers aan bod. De exacte tijden en het programma zullen in een later stadium bekend gemaakt worden.

Mariacristina de Nardi, Marike Knoef, Raun van Ooijen
Inkomensonzekerheid over de levenscyclus
Abstract

Mauro Mastrogiacomo, Yeorim Kim
Till debt do us part:Divorces, economic outcomes and a test of moral hazard

Annemarie Keunn, Didier Fouarge, Davey Poulissen
Trainingsparticipatie van oudere werknemers: belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt
Abstract

Tunga Kantarci, Jan Maarten van Sonsbeek
Do Financial incentives induce disability insurance recipients return to work in the Netherlands? 

Raymond Montizaan, Remco Mallee
Vergrijzing en verzuim: impact op verzekeringsvoorkeuren van werkgevers
Abstract

Timo Lambregts, Erik Schut
On insuring against longevity and long-term care risks

Johan Bonekamp, Arthur van Soest
Spaarmotieven en consumptiegedrag

Eduard Suari-Andreu
Giving with a warm hand: Evidence on planning and bequests
Abstract

Dorly Deeg, Astrid de Wind, Maaike van der Noordt, Cécile Boot
Werkduurverwachting in goede en slechte ervaren gezondheid van Nederlandse werkenden met een chronische ziekte in de leeftijd 55 tot 65 jaar in de periode 1992-2016
Abstract

Joyce Augustus, Lisa Bruggen, Thomas Post
Hoe kunnen we ‘social norms’ inzetten om deelnemers te activeren t.a.v. hun pensioen: inzichten uit de praktijk
Abstract

Ralph Stevens, Hazel Bateman, Sheeya Patel
Choice architecture in the accumulation phase in Anglo Saxon countries
Abstract

Jona Linde
Vormgeving en realisatie opting-outsystematiek voor zelfstandigen
Abstract

Dorly Deeg, Sacha de Breij, Nils Plomp
Individuele en werkgerelateerde predictoren van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt bij ouderen met gezondheidsbeperkingen
Abstract

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners