Werkgroepdag, 13 december

Op donderdag 13 december organiseerde Netspar de tweede werkgroepdag in Amsterdam. Men kon deze dag meepraten over onderwerpen varierend van inkomensonzekerheid tot arbeidsmarktparticipatie van ouderen, het activeren van pensioendeelnemers en opt-out systematiek voor zelfstandigen. Daarnaast was er een kennissessie en debat over de waardering van pensioenaanspraken en rekenrente.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners