Werkgroepdag, 13 december

Op donderdag 13 december organiseerde Netspar de tweede werkgroepdag in Amsterdam. Men kon deze dag meepraten over onderwerpen varierend van inkomensonzekerheid tot arbeidsmarktparticipatie van ouderen, het activeren van pensioendeelnemers en opt-out systematiek voor zelfstandigen. Daarnaast was er een kennissessie en debat over de waardering van pensioenaanspraken en rekenrente.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners