Werkgroepdag, 11 oktober

Op donderdag 11 oktober organiseert Netspar de eerste werkgroepdag op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meer informatie over het programma vindt u hier onder.

Netspar gaat vanaf dit najaar de werkgroepen voor het bespreken van lopende papers bundelen in een aantal vaste dagen per jaar. Tijdens deze Netspar Werkgroepdagen worden 10 tot 15 papers besproken in meerdere parallelsessies. Daarnaast bieden deze dagen ruimte voor een plenaire sessie op basis van de actualiteit.

Mede gedragen door de partnerevaluatie beoogt Netspar met de Werkgroepdagen:

  • De data voor de bijeenkomsten eerder bekend te maken, waardoor ze eerder in te plannen zijn.
  • Gehoor te geven aan de vraag om meer grotere evenementen met gebundelde onderwerpen.
  • Deelnemers de mogelijkheid te geven op een dag meerdere onderwerpen/discussies bij te wonen en dus meer kennis op te doen van lopend onderzoek.
  • De netwerkfunctie te versterken door een grotere groep deelnemers.

Het programma kunt u vinden in het tabblad “Programma” (onder voorbehoud van wijzigingen)

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners