Werkgroep Pensioenrechten: geschiedenis en toekomst

Op 12 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij AEGON in Den Haag over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Polderen over het pensioenstelsel 1945-2000
Paul Brusse (Utrecht Universiteit)
Het Nederlandse pensioenstelsel is vooral een zaak van werkgevers en werknemers. Al vóór WO II, maar met name na 1945 was dat stelsel voortdurend onderwerp van overleg en soms van felle debatten tussen sociale partners en overheid. Die langdurige deliberaties en ook die over andere sociaal-economische kwesties, die kenmerkend worden genoemd voor de naoorlogse sociale verhoudingen (het zogeheten poldermodel), zouden een goed beleid in de weg hebben gestaan. Toch is het Nederlandse pensioenstelsel een van de beste in de wereld. De hoofdvraag in de paper luidt dan ook: welke rol hadden de sociale partners bij de ontwikkeling van dat stelsel?

Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?
Mark Heemskerk en René Maatman (beiden Radboud Universiteit Nijmegen), Kees Kamminga (AEGON), Bas Werker (Tilburg University)
Doelstelling van dit onderzoek is om economische en juridische gevolgen te analyseren indien een overstap plaatsvindt van een bestaande pensioenregeling naar een PPR. Daarbij maken wij onderscheid tussen een overstap die beperkt is tot de toekomstige pensioenopbouw, waarbij de opgebouwde pensioenaanspraken achterblijven (gesloten pensioenregeling) en een overstap waarbij de bestaande pensioenopbouw wordt overgedragen naar een andere of dezelfde pensioenuitvoerder.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners